Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa lékařů

 
 
Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
 

Vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání lékařů:

 1. Chirurgie

 • 1 místo pro lékaře v Nemocnici Přerov
 
Zájemce o rezidenční místo doloží:
 • přihlášku (1 list) a osobní dotazník (2 listy) - ke stažení zde nebo na www.mzcr.cz
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • přehled o odborné praxi
 • kopie dokladu o zařazení do specializačního vzdělání v uvedeném oboru
 • datum zařazení do oboru musí být po 1. 7. 2017
 
Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:
 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.
 
Způsob hodnocení uchazečů:
Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.
V případě získání rezidenčního místa v Středomoravské nemocniční a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti a sepisuje kvalifikační dohodu se zaměstnavatelem.
 
Případné informace podá Mgr. Jana Růžičková, email: jana.ruzickova@smn.agel.cz.
Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 25. 7. 2019 na adresu:
 
Personální oddělení
Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
796 04  Prostějov