Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa nelékařů

Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Vyhlašuje Výběrové řízení II. kolo na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařů:

 1. Intenzivní péče 
 • 2 místa pro všeobecné sestry

       2. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

 • 2 místa pro všeobecné sestry
 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • 1 místo pro všeobecné sestry
 1. Ošetřovatelská péče v pediatrii                     
 • 2 místa pro všeobecné sestry
 1. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice  
 • 1 místo pro radiologického asistenta
 1. Klinická hematologie a transfúzní služba
 • 1 místo pro zdravotního laboranta

            

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • Přihláška (1 list) a osobní dotazník (2 listy) - nebo ke stažení na www.mzcr.cz ,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • potvrzení o zařazení do zvoleného specializačního oboru;
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.

Způsob hodnocení uchazečů:

Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v Středomoravské nemocniční a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.

Případné informace podá Mgr. Jana Růžičková, email: jana.ruzickova@smn.agel.cz.

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 15. 7. 2019 na adresu:

 

Personální oddělení

Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1

796 04  Prostějov