Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa nelékařů

Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
 
Vyhlašuje Výběrové řízení II. kolo na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařů:
 1. Intenzivní péče 
 • 2 místa pro všeobecné sestry
 1. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • 2 místa pro všeobecné sestry
 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • 1 místo pro všeobecné sestry
 1. Ošetřovatelská péče v pediatrii                     
 • 2 místa pro všeobecné sestry
 1. Klinická hematologie a transfúzní služba
 • 1 místo pro zdravotního laboranta

 

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku (1 list) a osobní dotazník (2 listy) - nebo ke stažení na www.mzcr.cz
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • potvrzení o zařazení do zvoleného specializačního oboru
 • přehled o odborné praxi
 
Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:
 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.
 
Způsob hodnocení uchazečů:
Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.
V případě získání rezidenčního místa v Středomoravské nemocniční a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.
 
Případné informace podá Mgr. Jana Růžičková, email: jana.ruzickova@smn.agel.cz.
Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 15. 7. 2019 na adresu:
 
Personální oddělení
Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
796 04  Prostějov