Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa lékařů

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání lékařů:

 1. Pediatrie                                     – 1 místo pro lékaře

 

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku (1 list) a osobní dotazník (2 listy),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • jazykového znalosti,
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky,
 • osobnostní předpoklady,
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí,
 • uchazeč musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017 – doloží doklad o zařazení do oboru.

Způsob hodnocení uchazečů:

AGEL Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.
V případě získání rezidenčního místa v AGEL Středomoravské nemocniční a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.
Případné informace podá Mgr. Jana Růžičková, MBA, email: jana.ruzickova@smn.agel.cz.

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 23. 7. 2021 na adresu:

Personální oddělení
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
796 04  Prostěj