Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa nelékařů

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařských oborů:

1. Intenzivní péče 3 místa pro všeobecnou sestru      
2. Ošetřovatelská péče v pediatrii 4 místa pro všeobecnou sestru
3. Klinická hematologie a transfuzní služba   1 místo pro zdravotního laboranta
4. Klinická biochemie 1 místo pro zdravotního laboranta
5. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice                           2 místa pro radiologické asistenty
6. Výživa dětí a dospělých 1 místo pro nutričního terapeuta
7. Organizace a řízení ve zdravotnictví  1 místo pro nelékař. zdr. pracovníka                        

 

 

 

 

 

 

Pokud není uvedena výše specifikace nemocnice, tak se jedná o místa na pracovištích nemocnic Středomoravské nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov, Nemocnic AGEL Přerov, Nemocnice AGEL Šternberk.

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku (1 list) a osobní dotazník (2 listy),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.

Způsob hodnocení uchazečů:

AGEL Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Termín podání přihlášek:

Přihlášky zasílejte do 8. 6. 2021 na adresu: AGEL Středomoravská nemocniční a.s., hlavní personalista, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.