Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa nelékařů

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Vyhlašuje 2. kolo Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařských oborů:
 

 1. Intenzivní péče                                                             3 místa pro všeobecné sestry                       

 

 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech                   3 místa pro všeobecné sestry           

 

 1. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech           1 místo pro všeobecnou sestru

 

 1. Klinická hematologie a transfuzní služba                  1 místo pro zdravotního laboranta

 

 1. Klinická biochemie                                                      1 místo pro zdravotního laboranta   

 

 1. Výživa dětí a dospělých                                             1 místo pro nutričního terapeuta     

 

 1. Organizace a řízení ve zdravotnictví                         1 místo pro nelékař. zdr. pracovníka

 

Pokud není uvedena výše specifikace nemocnice, tak se jedná o místa na pracovištích nemocnic AGEL Středomoravské nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov, Nemocnice AGEL Přerov, Nemocnice AGEL Šternberk.

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • Přihlášku (1 list) a osobní dotazník (2 listy) - ke stažení zde nebo na www.mzcr.cz ,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.

Způsob hodnocení uchazečů:

AGEL Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Termín podání přihlášek:

Přihlášky zasílejte do 10. 7. 2020 na adresu:

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
hlavní personalista
Mathonova 291/1
796 04 Prostějov