Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2024 v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařských oborů:

 1. Výživa dospělých a dětí                                                          1 místo pro nutričního terapeuta

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku do výběrové řízeníosobní dotazník rezidenta (viz přílohy)
 • doklad o zařazení do specializačního vzdělávání dle zvoleného oboru
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • přehled o odborné praxi

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí

Způsob hodnocení uchazečů:

AGEL Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Termín podání přihlášek:

Přihlášky zasílejte do 12. 8. 2024 na adresu: AGEL Středomoravská nemocniční a.s., hlavní personalista, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.