Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nás

10 let s AGELEM

26.5.2017

V letošním roce je tomu přesně deset let, co sloučením tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku vznikla společnost Středomoravská nemocniční, která je členem skupiny AGEL. S účinností od 1. července 2007 převzala Středomoravská nemocniční od Olomouckého kraje, na základě smlouvy o pronájmu, poskytování zdravotnických služeb v těchto třech nemocnicích. Desetileté výročí jsme společně oslavili 17. 6. 2017 v areálu Nemocnice Prostějov. Více napoví přiložený program k proběhlé akci a krátká fotogalerie. Děkujeme za Vaši návštěvu a přízeň!

Krátká statistika

Za jubilejních deset let se v nemocnicích Středomoravské nemocniční narodilo téměř 30 tisíc dětí, bylo hospitalizováno 490 tisíc pacientů, provedeno 170 tisíc operací a téměř 6 milionů ambulantních vyšetření. O pacienty v těchto nemocnicích denně pečuje téměř dva tisíce zaměstnanců.

Kolik bylo investováno?

Od roku 2007 se v nemocnicích Středomoravské nemocniční proinvestovala více než jedna miliarda korun, a to jak reinvesticemi z nájemného, tak z vlastních prostředků Středomoravské nemocniční.  „Při uzavření smlouvy jsme se zavázali, že budeme investovat ze svých prostředků, a to částkou minimálně 100 miliónů korun, což jsme splnili již v polovině smluvní doby. V tuto chvíli činí naše přímé investice 127 miliónů. Zbytek částky tvoří takzvané reinvestice z nájemného Olomouckého kraje a společnosti Nemocnice Olomouckého kraje,“ upřesnila předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční MUDr. Marie Marsová, MBA.

Co se v nemocnicích změnilo?

Vizuálně se během uplynulým let nejvíce proměnila nemocnice v Přerově, kde byly zrekonstruovány pavilony operačních oborů, interních oborů, budova následné péče. Celkové investice do budov dosáhly 338 miliónů korun, do přístrojového vybavení pak 156 miliónů.  „Přibylo nové pracoviště magnetické rezonance, oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro dospělé, nová lékárna a především propojení mezi těmito pavilony nadzemní chodbou,“ sdělila MUDr. Marie Marsová, MBA.

V prostějovské nemocnici byly investice směřovány především do modernizací nejstarších budov. Rekonstrukcí prošla budova polikliniky, lůžkové oddělení ORL, dialýza a Centrum léčebné rehabilitace v celkové částce 134 miliónů, do přístrojového vybavení bylo investováno 175 miliónů. „Pro obyvatele Prostějovska bylo významné také zajištění vlastního CT pracoviště, vybudování nového oddělení laboratorní medicíny spojujícího komplement laboratoří SMN a také vznik zcela unikátního pracoviště AGEL Sport Clinic,“ doplnila Marsová.

V Nemocnici Šternberk byla nejvýznamnější investiční akcí rekonstrukce porodnice, zateplení a rekonstrukce budovy následné péče a gynekologie v celkové částce 71 miliónů, oddělení byla vybavena přístrojovou technikou za 90 miliónů. Chloubou je nová porodnice za více než 22 miliónů korun.

Jaké jsou další plány?

Pro nejbližší období se plánuje rekonstrukce dětského oddělení, oddělení LDN a Iktového centra v Nemocnici Prostějov. V Nemocnici Přerov bude dokončena modernizace interního pavilonu, sjednocení komplementu a v plánu je také výstavba parkoviště, včetně rekonstrukce komunikací. V Nemocnici Šternberk bude nejvýznamnější investiční akcí výstavba nového interního pavilonu, rekonstrukce a vybudování následné péče a oprava komunikací.

Jak šel čas v nemocnicích Středomoravské nemocniční – nejvýznamnější události

2017

Nemocnice Přerov otevřela zcela nové pracoviště magnetické rezonance, které vzniklo v novém samostatně stojícím pavilonu. Náklady na pořízení moderního diagnostického přístroje a stavební úpravy dosáhly 42 miliónů korun.

 

2016

Nemocnice Prostějov zmodernizovala ambulantní i lůžkovou část Centra léčebné rehabilitace. Během rekonstrukce v hodnotě 28 miliónů korun získalo centrum zcela nový kabát.

 

2015

Nemocnici Přerov byl zrekonstruován pavilon radiodiagnostiky. Projekt si vyžádal téměř 80 miliónů korun.

 

V areálu Nemocnice Prostějov bylo vybudováno nové parkoviště se 149 novými místy. Celková investice ve spolupráci s Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov si vyžádala zhruba 7 miliónů korun.

 

2014

Nemocnice Šternberk otevřela zrekonstruovanou porodnici. Investice do rekonstrukce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení přišla na více než 22 miliónů korun a navázala na nové porodní sály vybudované v roce 2007.

 

Nemocnice Přerov revitalizovala pavilony interny a následné péče. Budovy se dočkaly zateplení, nových fasád, oken, automatických dveří u vstupů do budov a na oddělení, a dále především moderních pokojů pro pacienty s vlastním sociálním zázemím. Celkově si investice do pavilonu následné péče vyžádala 40 miliónů korun a do interního pavilonu více než 15 miliónů.

 

2013

Nemocnice Prostějov otevřela ve svém areálu Centrum sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic. Moderní pracoviště poskytuje služby nejen vrcholovým a výkonnostním sportovcům, ale i rekreačně sportující mládeži a dětem.

 

Nemocnice Přerov zrekonstruovala pavilon operačních oborů. Projekt, jehož realizace trvala déle než rok, si vyžádal investici ve výši 100 miliónů korun. Nemocnice postupně zrekonstruovala všech pět pater, na kterých se nachází oddělení urologie, traumatologie, ortopedie a chirurgie.

 

2011

Nemocnice Přerov otevřela zcela novou jednotku dlouhodobé intenzivní péče. Investice do rekonstrukce a vybavení špičkovou přístrojovou technikou přišla na více než 25 miliónů korun. Moderní jednotka pojme až 10 pacientů a stala se součástí Anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

 

V Nemocnice Prostějov bylo zrekonstruováno ORL oddělení. Součástí modernizace byly stavební úpravy a rovněž nákup nového vybavení. Celá přestavba přišla na více než 7 miliónů korun.

 

2010

Nemocnici Prostějov byla zrekonstruována budova polikliniky. Rekonstrukce za 20 miliónů korun zahrnovala kromě nové fasády také úprava vstupu do budovy a rozšíření vstupní haly.

 

2009

Nemocnice Prostějov otevřela pracoviště počítačové tomografie (CT), vybavené moderním přístrojem v hodnotě 15 miliónů korun.

 

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: