Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nás

Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Přerov


Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Přístrojová odměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Přerov
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001586
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo výzvy: 06_16_043    31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace centrálních operačních sálů a centrální sterilizace dle Health technoly assesment. Hlavním cílem je vytvoření funkčního návazného systému péče na regionální úrovni s vazbou na vysoce specializovanou péči. Díky tomu se pomohou narovnat regionální rozdíly v oblasti poskytování návazné péče. Realizací projektu dojde k modernizaci infrastruktury a rozvoje péče návazné na superspecializovanou péči v regionu s adekvátním personálním, věcným a technickým vybavením, vytvoření moderního zázemí pro pacienty a personál nemocnice, zlepšení poskytované péče pro pacienty a zajištění kvalitní a bezpečné péče.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Online formuláře: