Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nás

Přístrojová a jiná zdravotní technika pro rozvoj a modernizaci pracovišť intenzivní péče s návazností na urgentní příjem nemocnice AGEL Přerov


Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Přístrojová a jiná zdravotní technika pro rozvoj a modernizaci pracovišť intenzivní péče s návazností na urgentní příjem nemocnice AGEL Přerov
Reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016315
Číslo výzvy: 06_21_121  98. Výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1 (REACT EU)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytované péče v Nemocnici AGEL Přerov, a to pořízením přístrojové a jiné zdravotní techniky společně s modernizací prostředí operačních sálů a rekonstrukcí hlavní rozvodny operačních sálů za účelem rozvoje a modernizace pracovišť intenzivní péče s návazností na urgentní příjem a zlepšení připravenosti nemocnice na případné další vlny pandemie COVID-19 či jiné mimořádné události obdobného rozsahu. Modernizace pracovišť a vybavení Nemocnice AGEL Přerov přispěje k schopnosti integrovaného zdravotnického systému ČR reagovat na krizi pandemie COVID-19 a obdobných hrozeb.

Seznam pořizovaného vybavení je přímo navázán na požadavky jednotlivých oddělení nemocnice tak, aby byla zvýšena kapacita a kvalita poskytované zdravotní péče a snížila se tudíž morbidita, mortalita a socioekonomické dopady pandemie.

Projekt Přístrojová a jiná zdravotní technika pro rozvoj a modernizaci pracovišť intenzivní péče s návazností na urgentní příjem nemocnice AGEL Přerov je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Online formuláře: