Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nás

Nová elektronická zdravotní dokumentace v nemocnicích Středomoravské nemocniční usnadňuje práci lékařům i sestrám

11.12.2019

Nejen jako krajský unikát lze hodnotit projekt elektronické zdravotnické dokumentace pacientů, kterou díky zapojení svých lékařů a sester zavedla plošně Středomoravská nemocniční, člen skupiny AGEL, provozující Nemocnici Prostějov, Nemocnici Přerov a Nemocnici Šternberk. Novinka zkvalitňuje poskytovanou péči, přehledně informuje o vyšetřeních, zdravotním stavu pacienta, o poskytované ošetřovatelské péči a šetří čas zdravotníkům, především sestrám.

Elektronická zdravotnická dokumentace se nyní používá na oddělení ARO, jednotkách intenzívní péče, na akutních lůžkových odděleních a v ambulancích všech tří nemocnic zcela jednotně. Její zavedení je součástí příprav na sjednocení dokumentace v rámci reakreditace nemocnic v roce 2020 a přípravou na další využití výpočetní techniky v poskytované péči. „Naším cílem bylo především zavést jednotný systém zápisů lékařských vizit, jednoznačné a dohledatelné ordinace medikačních dekurzů (záznamů o průběhu nemoci), ordinací a vyšetření u pacienta. Chtěli jsme umožnit její sdílení mezi ošetřujícími lékaři a sestrami pacienta v rámci našich nemocnic a také docílit snížení zátěže ošetřovatelského personálu,“ vyjmenovává MUDr. Marie Marsová, MBA, předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční s tím, že elektronická data jsou samozřejmě důkladně zabezpečena.

Během vizity přijíždí k lůžku pacienta lékař s notebookem. „V našem informačním systému vidím pohromadě veškerou anamnézu pacienta, v průběžném dekurzu (záznamech o průběhu nemocni) pak evidujeme zdravotní stav pacienta, vyšetření, která absolvoval v našich nemocnicích, ale i plánované odběry a vyšetření, které potřebujeme, aby podstoupil. Medikační dekurz předám zdravotní sestře, která na jeho základě vydá pacientovi léky na daný den a připraví jej na plánovaná vyšetření,“ popisuje MUDr. Ivana Polesová, lékařka interního oddělení Nemocnice Prostějov, která spolu s dalšími lékaři a zdravotními sestrami stála přímo u vývoje nového systému elektronické zdravotnické dokumentace.

Dokumentace zkvalitňuje poskytovanou péči a sjednocuje dokumentaci napříč třemi nemocnicemi. „Díky tomu, že jsou zdravotní sestry méně zatížené administrativou, mohou trávit více času u lůžka pacienta. Největší odměnou je to, že sami zaměstnanci jsou velmi spokojeni se zavedeným systémem a že díky tomu poskytujeme pacientům i kvalitnější péči.  Navíc jsou naše tři nemocnice úzce informačně provázány, což pomáhá lépe komunikovat, pokud dochází k překladu pacienta na jiné pracoviště, a to vždy v souladu s platnou legislativou,“ říká Ing. Katarína Bučková, MBA, členka představenstva Středomoravské nemocniční a ředitelka Nemocnice Šternberk.

Definitivní podoba dokumentace je výsledkem poctivé práce zaměstnanců napříč Středomoravskou nemocniční. „Jsem velmi pyšná na naše lékaře, hlavní a vrchní sestry, kteří se spolu s námi a IT oddělením vývoje systému zúčastnili a aktivně se podíleli na tom, jak bude dokumentace vypadat. Díky mimořádně angažovanému týmu jsme během jednoho měsíce zvládli připravit požadavky na elektronickou dokumentaci tak, že během následujících pěti měsíců jsme ji zprovoznili ve všech našich nemocnicích,“ pochvaluje si na závěr MUDr. Marie Marsová, MBA.

Středomoravská nemocniční provozuje od roku 2007 Nemocnici Prostějov, Nemocnici Přerov a Nemocnici Šternberk. V každé z  nemocnic se o pacienty komplexně starají týmy erudovaných a zkušených lékařů, sester a zdravotnických pracovníků, celkově více než dva tisíce zaměstnanců. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí již mnoho let úspěšně obhajované akreditace nemocnic i laboratoří.

zpět na novinky

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: